Liên hệ

Trường THCS Giao Nhân

Địa chỉ: Xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người Phát ngôn: Ông Phạm Văn Danh  Chức vụ: Hiệu Trưởng: 
Điện thoại:  0989348750