Trường THCS Giao Nhân chào mừng ngày 26/3/2016

Tháng Ba 22, 2016 10:33 sáng

442px-Huy_hiệu_Đoàn_TNCS_HCM.svg

 

Chương trình chào mừng :

– Tổ chức thi văn nghệ chào mừng .

– Các trò chơi dân gian .

– Kết nạp đoàn viên mới